Verksamheten

 

 

Vår vision och målsättning är att ge varje individ bästa förutsättning och utbildning

för att kunna förädla tävlingshästar av bra kvalitet och kapacitet inom hoppsporten.

Vi har möjlighet att ta emot praktikanter och elever från skolor med hästinriktning. Vi kan erbjuda eget boende och möjlighet till att ta med egen häst.

Verksamheten startades redan 2007 och under 2015 hittade vi Skogvaktaregården. Sedan årskiftet 2015/2016 är vi verksamma strax utanför Vårgårda. Vi valde i samband med flytten att även namnge företaget med gårdens namn.

© 2016 Erica Lantz, All rights reserved

Naturen och omgivningarna kring gården är fantastisk och kantas av skog, åker och ån Nossan. Med närhet till E20 är det lätt att ta sig hit.

© 2016 Erica Lantz, All rights reserved